Eindelijk na anderhalf jaar zijn we dan toch heel voorzichtig begonnen met de repetities.

Eerst maar even bijpraten hoe men de afgelopen periode had beleeft. Tijdens de koffie hield Rik bij afwezigheid van Ad een inleidend praatje met wat we als bestuur besloten haddden in verband met de coronaregels.

Dicky herdacht Lucas die afgelopen zomer is overleden, een herdenking op deze avond was een goed moment voor een droevig feit.

Daarna werden de koorleden gecontroleerd op de QR code. Dit gebeurt eenmalig. Van de 20 aanwezige koorleden konden twee deze code niet tonen,  geen telefoon bij zich of niet gevaccineerd. Er werd door de koorleden aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen leden die niet gevaccineerd zijn en dezen wat hen betreft aan de repetitieavonden kunnen deelnemen. Het spreekt vanzelf dat men bij klachten thuis blijft. Hoe het zit met de deelname aan de optredens van niet gevaccineerde leden moet nog blijken. Hierbij zijn we ook afhankelijk van de regels die in de locaties daar gelden. Na de tafels en de stoelen te hebben opgeruimd konden we los met de zang. Het viel wat uitvoering betrof niet tegen na zo een lange tijd. Natuurlijk waren er de nodige schoonheidsfoutjes maar die verdwijnen de komende weken wel. Wat tegen viel is dat je goed kunt merken dat de stem, die een spier is, niet zo soepel meer is. Die moet nog wat ontwikkelen en gesmeerd worden de komende tijd. Er werd met veel enthousiasme gezongen en gespeeld. Men heeft het blijkbaar toch gemist. En nu maar hopen dat het niet gelijk weer door een eventuele besmettingsgolf  snel wordt afgebroken.

Klaas