We hebben een nieuw bestuur!!!!!!!!

Door onder andere corona toestanden en ziekte zijn jaarvergaderingen uitgesteld en waren periodes van diverse bestuursleden inmiddels verstreken.

Enkele bestuursleden vervulden hun functie meer dan 10 jaar dus werd het hoog tijd dat het vervangen werd met mensen die er fris tegen aan willen gaan met wellicht nieuwe ideeën.

Bij veel verenigingen is het vervangen van bestuursleden niet eenvoudig maar bij de Top en Twelsjongers bleek er wel animo te bestaan om in het bestuur te gaan.

Het nieuwe bestuur wordt veel succes toegewenst met deze uitdaging.