Top & Twel Sjongers

De Top & Twelsjongers: het leukste koor van Friesland!

Bestuur

Voorzitter Ad Buijs 0515 559290
Secretaris vacant op het moment
Penningmeester Jan Haga 06 42185168
PR Commissie Wolter Overwijk 0515 855661 06 51688239
Alg. bestuurslid Afke Galama 06 13535782
Muziekcommissie Afke Galama 06 13535782
Muziekcommissie Jappie Scholten 0515 424058
Dirigent Age Elzinga
Muzikanten Afke Galama gitaar / tambourijn / mandoline
Afke van der Galiën trekzak
Jappie Scholten accordeon
Dicky Riemersma gitaar / basgitaar