Top & Twel Sjongers

De Top & Twelsjongers: het leukste koor van Friesland!

Bestuur

Voorzitter Ad Keuris 0515 431907 06 28809070
Secretaris Klaas de Vries 0515 559295
Penningmeester Cees Verlaan 06 14699420
PR Commissie Rik Reitsma 0515 559696 06 15695532
Alg. bestuurslid Afke Galama 06 13535782
Muziekcommissie Afke Galama
Jan Haga
Dirigent Age Elzinga
Muzikanten Afke Galama gitaar / tambourijn / mandoline
Afke van der Galiën trekzak
Jappie Scholten accordeon
Margje Papjes accordeon
Dicky Riemersma gitaar / basgitaar