Top & Twel Sjongers

De Top & Twelsjongers: het leukste koor van Friesland!

Boekingen

Voor boekingen kunt u contact opnemen met onze PR man de heer Rik Reitsma
telefoon 0515- 559696 / 06 15695532 of via mail adres rikreitsma@gmail.com

bankrekeningnummer NL59RABO0124757871 t.n.v Shantykoor Top en Twelsjongers

Dirigent

Muzikanten