NieuwsTTMartijnWZ2023-05-08T10:12:05+02:00
Top & Twel Sjongers

De Top & Twelsjongers: het leukste koor van Friesland!

Nieuws

Dinsdag 15 maart gaan we weer los en hebben we onze eerste oefenavond sinds maanden weer.

Hopelijk is een ieder net zo enthousiast als het bestuur om eindelijk weer te kunnen zingen.

Wellicht dat we ook weer optredens kunnen verzorgen in verzorgingshuizen, braderieën en shantyfestivals.

Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.

Uiteraard verwachten we dat iedereen zo veel als mogelijk en verstandig is de regels van de afgelopen maanden inzake corona respecteert.

Woudsend

Op 3 juni een kleinschalig shantyfestival plaatsgevonden onder een strak blauwe lucht in  Woudsend.

Het gezamenlijk optreden aan het eind van de middag was onder leiding van een enthousiaste gastdirigent.

11 juni 2023|

Optreden met Evergreens

Donderdagavond een mooi dubbelconcert met de Evergreens mogen beleven.

Het was een enthousiast optreden van beide koren en is voor herhaling vatbaar.

7 mei 2023|

NIEUW BESTUUR

We hebben een nieuw bestuur!!!!!!!!

Door onder andere corona toestanden en ziekte zijn jaarvergaderingen uitgesteld en waren periodes van diverse bestuursleden inmiddels verstreken.

Enkele bestuursleden vervulden hun functie meer dan 10 jaar dus werd het hoog tijd dat het vervangen werd met mensen die er fris tegen aan willen gaan met wellicht nieuwe ideeën.

Bij veel verenigingen is het vervangen van bestuursleden niet eenvoudig maar bij de Top en Twelsjongers bleek er wel animo te bestaan om in het bestuur te gaan.

Het nieuwe bestuur wordt veel succes toegewenst met deze uitdaging.

14 maart 2023|

Dit was heel leuk.

Zaterdag 29 april een spetterend optreden verzorgd in restaurant De Foeke in Hindeloopen.

Wij waren daar uitgenodigd op een reunie van bewoners en oud bewoners van Hindeloopen.

De aanwezigen waren zeer verrast met het Hylper folkslied wat ons door gezongen werd.

Het overige repertoire wat we zongen was zeer divers en werd breed gewaardeerd.

Dat zijn leuke optredens en daar doen we het allemaal voor.

8 mei 2023|
Ga naar de bovenkant