Nieuws2022-03-12T16:22:36+01:00
Top & Twel Sjongers

De Top & Twelsjongers: het leukste koor van Friesland!

Nieuws

Dinsdag 15 maart gaan we weer los en hebben we onze eerste oefenavond sinds maanden weer.

Hopelijk is een ieder net zo enthousiast als het bestuur om eindelijk weer te kunnen zingen.

Wellicht dat we ook weer optredens kunnen verzorgen in verzorgingshuizen, braderieën en shantyfestivals.

Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.

Uiteraard verwachten we dat iedereen zo veel als mogelijk en verstandig is de regels van de afgelopen maanden inzake corona respecteert.

IN MEMORIAM

Sjoerd van den Akker

Sjoerd van den Akker is heen gegaan van de aarde

De herinnering aan hem, blijft van onschatbare waarde

Zoveel verdriet en pijn

Laat onze woorden tot veel steun en troost zijn

 

Geen geluid meer uit de motor van de boot

Het water spiegelend in de sloot

En in deze stille sfeer

Liet jij voor het laatst je anker neer

 

Een lege plek in ons koor, een groot gemis

Een fijne herinnering is al wat er nog is

Jou te kennen vonden we fijn

Je los te laten doet ons veel pijn

Wij zullen je missen in dit leven

Bestuur en leden Folk en Shantykoor Top en Twelsjongers

8 december 2021|

Helaas, helaas, helaas!!!

Na 3 oefenavonden dachten we zaterdag 6 november eindelijk weer eens in een verzorgingshuis op te kunnen treden.

We waren er helemaal klaar voor totdat Covid 19 weer roet in het eten gooit, optreden heel terecht afgezegd.

2 november 2021|

Van de secretaris.

Eindelijk na anderhalf jaar zijn we dan toch heel voorzichtig begonnen met de repetities.

Eerst maar even bijpraten hoe men de afgelopen periode had beleeft. Tijdens de koffie hield Rik bij afwezigheid van Ad een inleidend praatje met wat we als bestuur besloten haddden in verband met de coronaregels.

Dicky herdacht Lucas die afgelopen zomer is overleden, een herdenking op deze avond was een goed moment voor een droevig feit.

Daarna werden de koorleden gecontroleerd op de QR code. Dit gebeurt eenmalig. Van de 20 aanwezige koorleden konden twee deze code niet tonen,  geen telefoon bij zich of niet gevaccineerd. Er werd door de koorleden aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen leden die niet gevaccineerd zijn en dezen wat hen betreft aan de repetitieavonden kunnen deelnemen. Het spreekt vanzelf dat men bij klachten thuis blijft. Hoe het zit met de deelname aan de optredens van niet gevaccineerde leden moet nog blijken. Hierbij zijn we ook afhankelijk van de regels die in de locaties daar gelden. Na de tafels en de stoelen te hebben opgeruimd konden we los met de zang. Het viel wat uitvoering betrof niet tegen na zo een lange tijd. Natuurlijk waren er de nodige schoonheidsfoutjes maar die verdwijnen de komende weken wel. Wat tegen viel is dat je goed kunt merken dat de stem, die een spier is, niet zo soepel meer is. Die moet nog wat ontwikkelen en gesmeerd worden de komende tijd. Er werd met veel enthousiasme gezongen en gespeeld. Men heeft het blijkbaar toch gemist. En nu maar hopen dat het niet gelijk weer door een eventuele besmettingsgolf  snel wordt afgebroken.

Klaas

18 oktober 2021|

Eerste oefenavond na Corona

Eindelijk konden we met inachtneming van strikte coronaregels na ruim 18 maanden weer een oefenavond houden.

Na al die lange tijd zagen we uit naar deze wekelijkse avond met de mogelijkheid om ook weer optredens te kunnen verzorgen.

Eerst hebben we onder het genot van een kop koffie met elkaar de belevenissen van de afgelopen periode kunnen bespreken en daarna gingen we helemaal los.

Alle koorleden gingen met voldoening naar huis.

13 oktober 2021|

We gaan weer los !!!!!!!

Dinsdag 12 oktober starten we weer met de wekelijkse oefenavonden in MFC ‘T Harspit.

5 oktober 2021|

In Memoriam

In Memoriam

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,

als men de herinnering bewaart.

Zondag 4 juli bereikte ons het bericht van het overlijden van ons koorlid.

Lucas Fijlstra

Lid van Folk en Shantykoor Top en Twel Sjongers

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

Bestuur en leden van het Folk en Shantykoor Top en Twel Sjongers.

5 juli 2021|
Ga naar de bovenkant